Зад всеки успял глас стои един малък дълг

Ако сте стигнали дотук в живота си, без да дължите нищо никому, наистина ли мислите, че сте стигнали далеч?

С този забавен въпрос Grant`s иска да поздрави всички приятели, на които "дължим" щастливия си социален прогрес.