„Гласът на България“ с грижа за околната среда!

 С началото на новия девети сезон официално „Гласът на България“ е първата сертифицирана еко-устойчива, въглероднонеутрална телевизионна програма у нас. 

В любимото музикално шоу на България приложихме така наречените „зелени практики“ или “green filming“, с които да намалим вредите за природата. 

Още от първия снимачен ден във всеки един етап от създаването на „Гласът на България“, зелените практики са неизменна част от работата ни.  Дали става дума за строеж на сцена, облекло и консумативи, или разделно събиране на отпадъци по време на снимки  – ние съчетахме полезното с приятното и направихме едно уникално шоу с грижа за природата!

Ето някои от стъпките, които екипът на „Гласът на България“ предприе:

  • ограничаване на употребата на хартия
  • използване на еко сертифицирани продукти и услуги, както и рециклирани материали
  • ограничаване на използването на продукти и консумативни за еднократна употреба
  • разделно събиране на отпадъци
  • ограничаване на разхищението на храна
  • обучение на продукционните и креативни екипи

Намаляваме емисиите на проекта чрез въвеждане на зелени практики, които се сертифицират от британската платформа albert,  част от BAFTA  (British Academy of Film and Television Arts), която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия повече от 10 години. Измерваме въглеродния отпечатък на  „Гласът на България“ и компенсираме емисиите си, като подкрепяме зелени проекти през платформата. 

Надяваме се, с общи усилия да дадем добър пример за създаване на телевизия, която е природосъобразна и вдъхновява към действия за по-чиста зелена планета.