Витали Езекиев - Get Down

Витали Езекиев демонстрира интерес глас и добър музикален вкус, но му трябва още малко за да накара нашите треньори да се обърнат! Пожелаваме му успех в бъдещото развитие и завръщане на сцената на "Гласът на България" в следващия сезон!