Участникът, който втори си тръгва от "Гласът на България", е... отново дама

Нейното име е Яна Сабанова