Тази събота четирите отбора са готови за концертите на живо