Търси се: Керана (2 част)

Тя е на 27 години. Истинското ѝ име е Юлия Йорданова. Преди 15 години обаче решава да го смени с артистичен псевдоним, без да знае, че новото ѝ име всъщност е носила нейната пра-пра баба. Животът ѝ е изключително пъстър, но винаги в него водеща е била музиката.