Търсенето на най-добрия глас продължава утре вечер