Стелияна - първият победител в Гласът на България

Тя пее за вас