Сцената на "Гласът на България" търси гласове, които могат да докосват струните в душите