Камелия: Музиката е единственото нещо, което мога да правя без да ме уморява