Джо Кокър от Стражица

Историята на Асен от "Гласът на България"