„Да не претоплим манджата!“ – коментарите на Камелия и Деси Слава по време на репетициите

Камелия: Мен това ме притеснява. Да не претоплим манджата! Георги е малко пренавит.
Деси Слава: Александра е малко като беквокал на Георги.
Александра: Няма как. Мъжкият глас винаги доминира.
Деси Слава: То и аз като запея с Тони Стораро, просто изчезвам от небесата (смях).

***
Деси Слава: Много трагично беше! (Смях). Много са притеснени.
Стела: Песента е малко равна.
Деси Слава: Ами разчупете го това парче!
Камелия: Дишайте, хора! Дишайте!