Битката за най-добрия глас продължава и другата неделя