Александър Христов - Веднъж

Александър Христов отпадна от шоуто.