Александър Александров - гр. София - 27 г. и Христо Иванов - гр. Искър - 26 г.