Зад сцената на втория концерт на живо със Сисо

Поговорихме си за изживяването и осъзнаването :)