Зад сцената на петия концерт на живо с Невена и Зоя

Вижте какво ни сподели Зоя и какво послание предадохме на Невена!