Мартин vs Александър - Lane moje

#Галена бе изправена пред труден избор след невероятното изпълнение на двамата талантливи певци и с помощта на публиката избра напред в нейния отбор да продължи Александър.

Facebook - http://www.facebook.com/Glasat
Instagram - https://www.instagram.com/glasatnabulgaria
TikTok - https://www.tiktok.com/@glasatnabulgaria