Мария vs Филип - Abcdefu

Мария и Филип изнесоха вълнуващо представление, но #ДАРА избра напред да продължи Мария!

Facebook - http://www.facebook.com/Glasat
Instagram - https://www.instagram.com/glasatnabulgaria
TikTok - https://www.tiktok.com/@glasatnabulgaria