Ягода Тренева от "Гласът на България": Винаги, когато изляза на сцена, нещо в мен трепери