Ралица vs. Мария – “Nah Neh Nah”

Вижте изпълнението на Ралица и Мария