Габриела Байкушева - "Side To Side"

Тя избра отбора на Камелия