Тюркян Исмаил - What's Up

Тюркян е в отбора на Орлин Горанов!