Ценка Филипова - Зайди, зайди

Ценка е в отбора на Миро!