Станислав Ханджиев - Джелем Джелем

Станислав продължава напред с отбора на Вики Терзийска!