Надежда Димитрова - Adagio

Надежда продължава напред с отбора на Вики Терзийска!