Зад сцената на третия концерт с Яница

Яница също бе една от участничките, с които си поговорихме зад сцената по време на третия голям концерт.