Христо Данаилов

Христо Данаилов е напълно самоук в пеенето. Дошъл е в "Гласът на България", за да се опознае повече. И да разбере дали притежава някакви качества.

Христо взе акъла на всички с приликата на гласа му с този на Майкъл Джаксън.